foto

Dokumentacja wewnętrzna kontrolą zarządczą W publikacji wszechstronnie

Dokumentacja wewnętrzna kontrolą zarządczą. W publikacji wszechstronnie wyjaśniono zadania ewidencji księgowej, inwentaryzowania i wykazywania w sprawozdawczości procent od: zaległości podatkowych, nieterminowo regulowanych należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym również niepodatkowych opłaty budżetowych. Czytelnik pozna reguły naliczania, zaokrąglania, przedawnienia.

Zobacz więcej ...