foto

Controlling jakie studia na

Controlling - jakie studia na audytora audyt ma ukazać słuchaczom korzyści wynikające z funkcjonowania systemów controllingowych, jakim sposobem dodatkowo ująć alternatywne koncepcje podejścia do obszaru kosztowego przedsiębiorstwa. Ma również za cel nauczyć słuchaczy praktycznego posługiwania się kluczowymi czynnikami sukcesu (KCS) oraz kluczowymi wskaźnikami efektywności (KPI).

Zobacz więcej ...