foto

Audyt i kontrola zarządcza na uczelni wyższej

Audyt i kontrola zarządcza na uczelni wyższej cel artykułu o kontroli zarządczej jest wyobrażenie prawnych uwarunkowań funkcjonowania systemu kontroli zarządczej dodatkowo praktycznych rozwiązań, możliwych do zastosowania w każdej jednostce budżetowej. W trakcie artykułu o kontroli zarządczej poruszone zostaną kwestie wchodzące.

Zobacz więcej ...

foto

Controlling jaki program do

Controlling - jaki program do audytu energetycznego audyt ma ukazać słuchaczom korzyści wynikające z funkcjonowania systemów controllingowych, jak zarówno ująć alternatywne koncepcje podejścia do obszaru kosztowego przedsiębiorstwa. Ma tak jak za kropka powyżej i wyszkolić słuchaczy praktycznego posługiwania się kluczowymi czynnikami sukcesu (KCS) także kluczowymi wskaźnikami skuteczności.

Zobacz więcej ...

foto

Controlling kiedy audyt w jst audyt ma ukazać słuchaczom

Controlling - kiedy audyt w jst audyt ma ukazać słuchaczom korzyści wynikające z funkcjonowania systemów controllingowych, jak także przedstawić alternatywne koncepcje podejścia do obszaru kosztowego przedsiębiorstwa. Ma dodatkowo za cel wyszkolić słuchaczy praktycznego posługiwania się kluczowymi czynnikami sukcesu.

Zobacz więcej ...

foto

Audyt zamówień i zamówienia publiczne jaki vat i elektroniczna

Audyt zamówień i zamówienia publiczne jaki vat i elektroniczna rodzaj prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - przygotowanie, przebieg, problemy praktyczne, opinie UZP i orzecznictwo KIO. Od kilku miesięcy stosujemy w praktyce uregulowania dotyczące elektronicznej formy prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Okres ten pozwolił na identyfikację rzeczywistych.

Zobacz więcej ...