foto

Ceny transferowe obowiązek podatkowy

Ceny transferowe obowiązek podatkowy w obrocie krajowym i zagranicznym celem artykułu o cenach transferowych jest reprezentacja uczestnikom tematyki rozliczania podatku VAT od transakcji transgranicznych połączonych z obrotem i transportem towarów. Uczestnicy będą mogli zapoznać się zarówno z zasadami rozliczania podatku Vat w przypadku dostaw i pobrać towarów na.

Zobacz więcej ...