foto

Compliance Management Systems HR compliance

Compliance Management Systems HR compliance. Prawidłowo wdrożone i stosowane w praktyce normy compliance pozwalają na uniknięcie albo zminimalizowanie wielu ryzyk, takich jak nadużycia gospodarcze, przestępstwa finansowe, nieuczciwe działania pracowników i kadry zarządzającej, odpowiedzialność karna i karnoskarbowa przedstawicieli i pracowników przedsiębiorcy, nieuczciwa konkurencja, ochrona danych osobowych, utrata danych, cyberprzestępczość, a.

Zobacz więcej ...