foto

wzór aktu notarialnego o rozdzielności

wzór aktu notarialnego o rozdzielności majątkowej. Strona www obejmuje wzory obejmujące czynności, które nie wymagają zachowania formy aktu notarialnego, jednak występują w praktyce notarialnej mając na uwadze na żądanie stron. Zostało ono także wzbogacone o wzory, które w ostatnich latach zaczęły naciągać większego znaczenia w praktyce notarialnej, : protokoły okazania zasób wiedzy SMS i otwarcia strony internetowej, oświadczenia o ustanowieniu fundacji, dokumenty dotyczące obrotu spółdzielczymi.

Zobacz więcej ...