foto

Ograniczenia potrąceń w świetle ustawy o emeryturach

Ograniczenia potrąceń w świetle ustawy o emeryturach i rentach z FUS i potrącenia z wynagrodzeń pracowniczych w trakcie epidemii - na wezwanie banków i instytucji kredytowych, wierzytelności alimentacyjnych, zbieg zajęć komorników i urzędów skarbowych. W najbliższym czasie pracownicy działów płac mogą mieć do czynienia z rosnącą liczbą pism dot. potrąceń z wynagrodzeń kierowanych przez komorników lub urzędy skarbowe. Taki stan rzeczy ma związek z tzw.

Zobacz więcej ...