foto

Umowa umowa deweloperska o czym

Umowa - umowa deweloperska o czym pamiętać do wszystkich osób prawnych i fizycznych, które rozważają sprzedaż nieruchomości, jednakże też do inwestorów, dla których kłopoty na rynku nieruchomości są okazją do zwiększenia portfela inwestycyjnego. Szczególnie interesujące powinno być też na rzecz pośredników.

Zobacz więcej ...

foto

Nowe prawo unieważnienie prawa do znaku towarowego

Nowe prawo unieważnienie prawa do znaku towarowego czyli wzoru przemysłowego w postępowaniu cywilnym Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego własność intelektualna prawo oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 288) wprowadza istotne przemiany w zakresie prowadzenia postępowania w kwestiach.

Zobacz więcej ...

foto

Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT – jak ustrzec się

Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT – jak ustrzec się rozbieżności pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym:cel i przedmiot umowy – przykłady postanowień ograniczających ryzyko różnic pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającymoświadczenia stron i ich znaczenie ustawowe w przypadku sporów ITumowa na wdrożenie systemu informatycznego – dzieło.

Zobacz więcej ...

foto

obsługa dokumentów i spraw pracowniczych w systemach

obsługa dokumentów i spraw pracowniczych w systemach klasy EZD jest przedstawienie od strony praktycznej zadań związanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, w tym elektronicznych akt osobowych. W szkoleniu wykorzystane zostaną najnowsze stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Zobacz więcej ...

foto

Pracownik w koronawirus Praca

Pracownik w koronawirus Praca zdalna – sposób organizacji czasu pracy Zachodzące obecnie zmiany spowodowane pandemią koronawirusa także w rzeczywistości faktycznej jakże i prawnej czynią koniecznym bieżące reagowanie na pojawiające się problemy pracodawców. Stan prawny, który był aktualny w marcu, w czerwcu jest wcześniej ongiś.

Zobacz więcej ...

foto

wieloletnia prognoza finansowa definicja

wieloletnia prognoza finansowa definicja. Oszustwa księgowe w praktyce gospodarczej – identyfikacja i przeciwdziałanie. Nasz program na stronie www mieści Podstawy legislacyjne rachunkowości kreatywnej w Polsce. Co jest a co nie jest rachunkowością kreatywną? Czy zysk w firmie jest najważniejszy? Sprawozdanie jednostkowe a sprawozdanie skonsolidowane. Specyfika sprawozdań finansowych sporządzonych wg MSSF. Rachunkowość kreatywna.

Zobacz więcej ...

foto

Zwrot wydatków budżetowych Podstawą prawną

Zwrot wydatków budżetowych. Podstawą prawną uznawana jest norma prawna zawarta w ustawach i aktach wykonawczych, określająca profil uprawnień także obowiązków podmiotów, do których jest ona skierowana W przypadku ewidencji księgowej prowadzonej poprzez oświatowe jednostki budżetowe obowiązujący system prawny przewiduje kilka aktów, regulujących różne aspekty ewidencji księgowej jednostek oświatowych Najbardziej ogólne zasady ewidencji, specyficzne dla jednostek zaliczanych do sektora finansów.

Zobacz więcej ...

foto

Zasady ogólne ewidencji składek na Fundusz

Zasady ogólne ewidencji składek na Fundusz Pracy. Podstawą prawną uznawana jest recepta prawna zawarta w ustawach i aktach wykonawczych, określająca zakres upełnomocnień także obowiązków podmiotów, do których jest ona skierowana W przypadku ewidencji księgowej prowadzonej przez oświatowe jednostki budżetowe obowiązujący system prawny przewiduje kilka aktów, regulujących różne aspekty ewidencji księgowej jednostek oświatowych Najbardziej.

Zobacz więcej ...

foto

Legalna pobyt cudzoziemca oświadczenia bez obowiązku

Legalna pobyt cudzoziemca oświadczenia bez obowiązku składania wniosku - ustawa tarcza antywirusowa? wprowadzane uregulowania ustawowe wynikające z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach zgrupowanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych odnoszą się do również do cudzoziemców. W obliczu narastającego zagrożenia wprowadzono zakazy dotyczące cudzoziemców także nowe modele postępowania organów i instytucji.

Zobacz więcej ...

foto

komu przysługuje Tarcza antykryzysowa zwolnienie

komu przysługuje Tarcza antykryzysowa zwolnienie ze składek zus i Zwolnienie ze składek ZUS na rzecz samozatrudnionych i zakładów pracy Jednym z rozwiązań oferowanych firmom i zakładom pracy w najwyższym stopniu dotkniętym epidemią koronawirusa jest zwolnienie z opłacania składek ZUS. Dotyczy to zarówno składek za przedsiębiorcę, w jaki sposób i za zatrudnionych pracowników. Jakie warunki.

Zobacz więcej ...