foto

Instytucje kultury i mechanizmu

Instytucje kultury i mechanizmu podzielonej płatności. Pracownicy służb finansowo-księgowych instytucji kultury na co dzień muszą ewidencjonować operacje gospodarcze. Pomocne w tym mogą być zarysy księgowe opisane w artykule o dokumentacji wewnętrznej instytucji kultury: Księgowania w instytucjach kultury. Poruszana w opracowaniu tematyka zawiera zagadnienia ewidencji księgowej w instytucjach kultury w układzie poszczególnych sprawozdań poprzez nie sporządzanych. Artykuł o dokumentacji.

Zobacz więcej ...

foto

Wybór optymalnej formy zatrudnienia

Wybór optymalnej formy zatrudnienia pod kątem delegowania. listopada upłynie najlepszy ograniczenie zatrudnienia pracownika na umowę czasową. Pracodawca, chcący postępować współpracę z osobą zatrudnioną na umowie obowiązującej przynajmniej od lutego roku, będzie musiał zawrzeć z przed nową umowę, na okres nieokreślony. Natomiast z końcem listopada upłynie -miesięczny zakres skierowania pracownika tymczasowego do jednego pracodawcy. Opodatkowanie dochodów z umów cywilnoprawnych.

Zobacz więcej ...