foto

Czas pracy i system egzekucji na innowacyjnych zasadach

Czas pracy i system egzekucji na innowacyjnych zasadach. Komornik nie może tylko szukać zysku. Ustawa z 22.03.2018 r. o komornikach sądowych1 jak najbardziej zmieniła z dniem 1.01.2019 r. model pracy komornika sądowego. Zamiast postulowanej w doktrynie optymalizacji konstrukcji samofi nansującego się funkcjonariusza publicznego poprzez odpowiednie zwiększenie albo zmniejszenie składników urzędniczych czyli rynkowych, nowa regulacja wprowadziła hen idące przemiany w.

Zobacz więcej ...