foto

Ustawa o ochronie osób i mienia koncesja

Ustawa o ochronie osób i mienia koncesja i Uczestnicy procesu karnego. Kompleksowe opracowanie problematyki postępowania odwoławczego w sprawach karnych w ujęciu praktycznym. Szczególny ścisk położono na wyjaśnienie kwestii budowy środka odwoławczego (apelacja, zażalenie) i wymogów co dotyczy jego treści. Dotyczy to głównie aspektu zaskarżenia oraz zarzutów i wniosków odwoławczych. Obszernie i szczegółowo omówiono tzw. względne przyczyny odwoławcze z k.p.k. Podano przykłady formułowania.

Zobacz więcej ...