foto

Samodzielny księgowy Kapitał fundusz zapasowy

Samodzielny księgowy - Kapitał (fundusz) zapasowy – pojęcie wycena prezentacja przykłady jest wszechstronne przygotowanie słuchacza do uzyskiwania zawodu księgowego (kod zawodu 241103), który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy także aspektu jej stosowania (Dz. U. z 2014r., poz. 1145). Uczestnicy poznają wszelkie.

Zobacz więcej ...

foto

wieloletnia prognoza finansowa kielce to Benchmarking

wieloletnia prognoza finansowa kielce to Benchmarking zewnętrzny również wewnętrzny. Artykuł jest przeznaczony dla: członków zarządów spółek prawa handlowego również spółek skarbu państwa, menedżerów każdego szczebla, dyrektorów finansowych, kierowników i specjalistów ds. controllingu, wszystkich osób zainteresowanych tematyką artykułu inyernetowego. W artykule omawiane będą metody skutecznego usprawnienia procesu budżetowania, w ten sposób by zawęzić jego wady i wydobyć.

Zobacz więcej ...