foto

Jak wypełnić JEDZ Korzystanie ze środków

Jak wypełnić JEDZ. Korzystanie ze środków ochrony prawnej. Wykonawcy poprzednio od kwietnia roku są zobowiązani do stosowania nowej praktyki polegającej na składaniu oświadczenia JEDZ. W postępowaniach unijnych od października br. oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a również oświadczenia składane poprzez wykonawców, w tym JEDZ, będą musiały być składane w formie elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Zobacz więcej ...