foto

Nauka prawa karnego powinno się do zespołu nauk prawnych;

Nauka prawa karnego powinno się do zespołu nauk prawnych; jej przedmiotem są przede wszystkim normy prawne. Nauka prawa karnego zajmuje się dlatego wykładnią przepisów prawa, czyli ustalaniem treści norm prawnych, ich systematyką i stosowaniem. W tradycyjnym ujęciu, nauki mające za przedmiot normy ustawowe nazywa się dogmatycznymi (normatywnymi). Jednak współczesna nauka prawa karnego.

Zobacz więcej ...