foto

Usługi budowlane Rezerwa na przewidywaną stratę

Usługi budowlane Rezerwa na przewidywaną stratę na umowie na usługi budowlane zapraszamy wszystkich tych, jacy chcą wiedzieć m. in.: w który sposób ująć kontrakty długoterminowe w rachunkowości przedsiębiorstw? Jakie są sposoby wyceny i ujęcia w sprawozdaniu finansowym przychodów i kosztów związanych z realizacją kontraktów długoterminowych? Jak określić moment rozpoczęcia i zakończenia kontraktu, przypadający na różne okresy sprawozdawcze?.

Zobacz więcej ...