foto

COVID19 i dochody rachunkowe i podatkowe gmin ustawa 31 marca

COVID-19 i dochody rachunkowe i podatkowe gmin ustawa 31 marca 2020 roku weszły w życie przepisy szczególne regulujące prowadzenie postępowań podatkowych w czasach epidemii COVID-19. Ustawodawca wprowadził dodatkowo nowe rozwiązania w przedmiocie dochodzenia i windykowania podatków i opłaty publicznoprawnych. Obowiązują także nowe przepisy w odniesieniu do zobowiązań cywilnoprawnych w ten sposób gmin jakże i powiatów oraz województwa. Przeznaczone jest.

Zobacz więcej ...

foto

COVID19 i dochody rachunkowe i podatkowe własne gminy co to

COVID-19 i dochody rachunkowe i podatkowe własne gminy co to jest 31 marca 2020 roku weszły w życie przepisy szczególne regulujące prowadzenie postępowań podatkowych w czasach epidemii COVID-19. Ustawodawca wprowadził dodatkowo nowe rozwiązania w przedmiocie dochodzenia i windykowania podatków i należności publicznoprawnych.

Zobacz więcej ...