foto

Ewidencja należnego i naliczonego podatku

Ewidencja należnego i naliczonego podatku VAT. Artykuł niezbędny każdemu księgowemu jednostki budżetowej i znacznie poszerzone opisy użyteczne poradnika. zawiera propozycje księgowań operacji związanych z centralizacją rozliczeń podatku Vat w placówkach samorządu terytorialnego. Autor artykułu, ogorzały specjalista z aspektu rachunkowości.

Zobacz więcej ...

foto

Upewnij się kto otrzyma zwrot podatku wpis o podatkach

Upewnij się kto otrzyma zwrot podatku - wpis o podatkach jest przekazanie teoretycznej i praktycznej wiedzy w obszarze procedury odzyskiwania podatku VAT naliczonego w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej. W trakcie wpisu o podatkach szczególny ucisk zostanie umieszczony na przygotowanie uczestników wpisu o podatkach do.

Zobacz więcej ...

foto

Tarcza antykryzysowa i gdzie wpisać zaliczki

Tarcza antykryzysowa i gdzie wpisać zaliczki na podatek w pit 36 na niekorzyść podatników sejm odrzucił wskazaną poprzez senat poprawkę ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach zgrupowanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Zobacz więcej ...

foto

Przeczytaj jakie koszty założenia

Przeczytaj jakie koszty założenia aktywności gospodarczej wejście w życie kodeksów połączonych z tarczą antykryzysową czekali wszyscy przedsiębiorcy. Pakiet proponowany przez Ministerstwo Finansów i Rozwoju ma wesprzeć polski biznes w związku z kryzysem, który wywołuje w Polsce koronawirus (COVID-19). W ustawie próżno jednak szukać zapowiadanych poprzez minister Jadwigę Emilewicz konkretnych zapisów dotyczących skrócenia terminu zwrotu VAT. Mimo to w transmisji.

Zobacz więcej ...

foto

podatki lokalne cechy i Rozliczanie kosztów pośrednich według

podatki lokalne cechy i Rozliczanie kosztów pośrednich według reguły normalnej zdolności produkcyjnej. Cykl dwóch artykułów prezentujących zadania nowoczesnego controllingu w przedsiębiorstwach produkcyjnych. W artykule będą omawiane wybrane zadania wyłącznie z zakresu zawansowanych technik controllingu. Pierwsza kwant zawiera powierzchnia rachunku kosztów, a druga.

Zobacz więcej ...

foto

Rozliczanie podatku od towarów

Rozliczanie podatku od towarów i usług w transporcie. Specyfika branży transportowej powoduje, że osoby zaczynające pracę na wymienionych stanowiskach nader często nie wiedzą, co się do nich właściwie mówi. Z pomocą przychodzi poniższy mini-słownik najczęstszych zwrotów i wyrażeń, które występują w rozmowach między dyspozytorami, spedytorami i kierowcami. Warto je poznać i stosować, a praca stanie się łatwiejsza, a wyjątkowo.

Zobacz więcej ...

foto

Sprawozdanie zarządu spółek Procedura projektowania budżetu

Sprawozdanie zarządu spółek. Procedura projektowania budżetu. Przygotowanie budżetu przedsiębiorstwa. Celem Artykułu jest prezentacja procesu tworzenia budżetu. Podczas jednodniowego spotkania zaprezentujemy reguły przygotowania budżetu zgodne z najlepszymi praktykami controllingu obowiązującymi w tym zakresie. Zarządy przedsiębiorstw, controllerzy, dyrektorzy pionów, kierownicy centrów odpowiedzialności,.

Zobacz więcej ...

foto

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Prowadzenie ksiąg rachunkowych Funduszu Pracy i Funduszu Solidarnościowego także UE w ośrodkach pomocy społecznej w 2020 – katalog księgowa, projekt finansowy, dotacje BP i UE, realizacja programów resortowych także sprawozdawczość budżetowa. Artykuł kierowane jest do służb finansowo-księgowych ośrodków pomocy.

Zobacz więcej ...

foto

Schematy podatkowe MDR 2020 powstanie

Schematy podatkowe MDR 2020 powstanie obowiązku a moment raportowania na rzecz do skarbników, głównych księgowych oraz innych pracowników służb finansowo-księgowych JST. Od 1.01.2019 r. wprowadzono nowe regulacje nakładające obowiązek raportowania schematów podatkowych. Ponieważ przepisy nie przewidują zwolnień ani wyłączeń na rzecz żadnej grupy podatników innymi słowy płatników, obowiązkiem raportowania objęte są zarówno jednostki samorządu terytorialnego (JST).

Zobacz więcej ...

foto

VAT 2020 terminy wystawiania faktur peryfraza wprowadzonych

VAT 2020 terminy wystawiania faktur peryfraza wprowadzonych również projektowanych zmian w rozliczaniu podatku od towarów i usług w szeroko pojętej administracji publicznej. Zakres artykułu zawiera zadania budzące najwięcej kontrowersji i rozbieżności w interpretacjach dodatkowo orzecznictwie trybunałów administracyjnych. Omówione zostaną istotne dla sektora publicznego zmiany w podatku VAT.

Zobacz więcej ...