foto

Po nowelizacji ustawy z maja 2019

Po nowelizacji ustawy z maja 2019 roku, na świadczenie w ramach programu 500+ może rachować każda rodzina posiadająca przynajmniej jedno dziecko, bez względu na wysokość dochodów. Należy pamiętać o złożeniu wniosku w terminie trzech miesięcy od narodzin dziecka. Program przewiduje w tym przypadku wsteczną wypłatę świadczenia od momentu.

Zobacz więcej ...

foto

Charakter przychodów w oddziałach

Charakter przychodów w oddziałach pomocy społecznej. Specyfika rachunkowości budżetowej (a w takim przypadku także rachunkowości jednostek pomocy społecznej) wynika z podporządkowania jej odzwierciedleniu zdarzeń koncentrujących się wokół wykonania budżetu jednostki macierzystej Rachunkowość ta musi być dostosowana do wymogów RachU (oraz międzynarodowych standardów rachunkowości), która – w ograniczonym obszarze – jest tak jak obowiązującą jednostki pomocy społecznej Jednocześnie odpowiadać.

Zobacz więcej ...

foto

formy pomocy materialnej dla uczniów po nowelizacji

formy pomocy materialnej dla uczniów - po nowelizacji ustawy z maja 2019 roku, na świadczenie w zakresie programu 500+ może liczyć każda rodzina posiadająca co najmniej jedno dziecko, niezależnie od wysokość dochodów. Należy pomnieć o złożeniu wniosku w terminie trzech miesięcy od narodzin dziecka. Program przewiduje w tym przypadku wsteczną wypłatę świadczenia od momentu przyjścia dziecka na świat. Bezzwrotne świadczenie w wysokości 500 zł na dziecko przysługuje.

Zobacz więcej ...