foto

Przesłanki procesowe w procesie karnym

Przesłanki procesowe w procesie karnym. Kompleksowe opracowanie problematyki postępowania odwoławczego w kwestiach karnych w ujęciu praktycznym. Szczególny ucisk położono na wyjaśnienie kwestii budowy środka odwoławczego (apelacja, zażalenie) i wymogów co się tyczy jego treści. Dotyczy to głównie aspektu zaskarżenia oraz zarzutów i wniosków odwoławczych. Obszernie i dokładnie omówiono tzw. względne.

Zobacz więcej ...