foto

kontroli administracji statusu urzędników podstawowych

Prawo administracyjne pojęcia. Prawo administracyjne część ogólna z prawa administracyjnego przeznaczony dla studentów prawa i administracji, w pokaźny sposób został zmieniony i zaktualizowany. Opisuje prawo administracyjne, a więc konar prawa, która odnosi się do administracji publicznej. Prawo administracyjne z prawa administracyjnego obejmuje niemal całość problematyki prawa administracyjnego, zważa najświeższy dzieło doktryny i orzecznictwa. Czytelnik odnajdzie w lekturze wyd. między innymi zadania.

Zobacz więcej ...

foto

Ustawa o ochronie praw lokatorów komentarz Artykuł o prawach

Ustawa o ochronie praw lokatorów komentarz. Artykuł o prawach lokatorów objaśnia przepisy dotyczące gospodarowania zasobami mieszkaniowymi, najmu także innych odmian używania cudzych mieszkań za odpłatnością. Szczególną uwagę poświęcono regulacjom, które odnoszą się do działalności jednostek samorządu terytorialnego i wykonywania poprzez gminy zadań zgrupowanych z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych ich mieszkańców. W blogu o prawach lokatorów.

Zobacz więcej ...

foto

ustawa z dnia 16 grudnia 2010 o publicznym transporcie

ustawa z dnia 16 grudnia 2010 o publicznym transporcie zbiorowym gminy i związki międzygminne będą zobowiązane do opracowania planu transportowego dotyczącego komunikacji miejskiej, jeżeli podejmą decyzję o jej organizacji. Plany transportowe w zakresie gminnych, powiatowych, powiatowo-gminnych i wojewódzkich przewozów pasażerskich staną się zaś obowiązkami marszałków województw. Proces ustawodawczy związany z pierwotną wersją u.p.t.z. toczył się przez większość 2010 r. Celem.

Zobacz więcej ...