foto

kodeks spółek handlowych art 299 i ściganie przestępczości

kodeks spółek handlowych art 299 i ściganie przestępczości gospodarczej i skarbowej popełnianej przy wykorzystaniu podmiotów zbiorowych, w świetle regulacji obowiązujących i projektowanych. Przedsiębiorstwo może odnaleźć się w orbicie przestępczości gospodarczej również jako pokrzywdzony, lecz też jako jej uczestnik lub narzędzie. W każdej z tych sytuacji przedsiębiorstwo i jej menedżerowie są narażeni na negatywne skutki: prawne, finansowe,.

Zobacz więcej ...

foto

kodeks spółek handlowych fuzje i przejęcia i

kodeks spółek handlowych fuzje i przejęcia i ściganie przestępczości gospodarczej i skarbowej popełnianej przy wykorzystaniu podmiotów zbiorowych, w świetle regulacji bieżących i projektowanych. Przedsiębiorstwo może odkryć się w orbicie przestępczości gospodarczej zarówno jako pokrzywdzony, lecz też jako jej uczestnik albo narzędzie. W każdej z tych sytuacji przedsiębiorstwo i jej menedżerowie są narażeni.

Zobacz więcej ...