foto

Sejm po niezwykle burzliwej debacie

Sejm po niezwykle burzliwej debacie uchwalił nowelizację kodeksu karnego. Liczy ona 50 stron i obejmuje przeszło 120 zmian. Tylko kilka z nich dotyczy walki z pedofilią. Pozostałe to: wprowadzenie nowej kary i bezwzględnego dożywocia także zaostrzenie kar za kilkadziesiąt przestępstw. Jeśli ustawa zmieniła.

Zobacz więcej ...

foto

Współczesne prawo karne powinno łagodzić obie te funkcje

Współczesne prawo karne powinno łagodzić obie te funkcje. Rola i znaczenie każdej z nich są różne w zależności od tego, o jakie przestępstwo i o który podmiot w procesie karnym chodzi. Funkcja sprawiedliwościowa odgrywa większą rolę przy tradycyjnych, pospolitych przestępstwach, gdzie pokrzywdzonym jest konkretna jednostka skalarna (np. zabójstwo, zgwałcenie, kradzież).

Zobacz więcej ...

foto

Współczesne prawo karne powinno uspokajać

Współczesne prawo karne powinno uspokajać obie te funkcje. Rola i znaczenie każdej z nich są różne w zależności od tego, o jakie przestępstwo i o jaki podmiot w procesie karnym chodzi. Funkcja sprawiedliwościowa odgrywa większą rolę przy tradycyjnych, pospolitych przestępstwach, gdzie pokrzywdzonym jest konkretna jednostka skalarna (np. zabójstwo, zgwałcenie, kradzież). Odgrywa ona natomiast mniejszą, a nieraz wręcz żadną rolę przy tzw. przestępstwach.

Zobacz więcej ...

foto

Nie można wykonywać ze swego

Nie można wykonywać ze swego prawa użytku, który by był sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa albo z zasadami współżycia społecznego. Takie funkcja lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony. Cały zbiór składa się z dziewięciu części: Orzecznictwa do Kodeksu cywilnego, Orzecznictwa do.

Zobacz więcej ...