foto

Umowa o dzieło Umowy cywilnoprawne zwykle

Umowa o dzieło. Umowy cywilnoprawne zwykle stosowane są wtedy, podczas gdy pracodawca nie planuje zatrudniać pracownika na podstawie umowy o pracę, jednakowoż zależy mu na wykonaniu określonych czynności bądź realizacji określonych zadań. Do osób świadczących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych nie mają zastosowania przepisy Kodeksu pracy regulujące uprawnienia pracownicze powiązane z takimi kwestiami, jakże okres pracy, wczasy.

Zobacz więcej ...