foto

Niedozwolone postanowienia umowne konsumenta odnosnie

Niedozwolone postanowienia umowne konsumenta odnosnie zwrotu towaru w związku z uchwaleniem ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych, która została zmieniona ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach powiązanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,.

Zobacz więcej ...

foto

Ochrona konsumenta na polskim

Ochrona konsumenta na polskim rynku finansowym. Prawne aspekty wolnego i otwartego oprogramowania (open source i free software). Specyfika prawna kontraktów licencyjnych albo innego rodzaju umów dotyczących praw autorskich zawieranych w zakresie planów IT, szczególne reguły ochrony prawnej programów komputerowych,.

Zobacz więcej ...