foto

Prawo o szkolnictwie rola i miejsce Rady Doskonałości Naukowej

Prawo o szkolnictwie rola i miejsce Rady Doskonałości Naukowej w procesie nadawania stopnia doktora habilitowanego i nowa Ustawa o szkolnictwie wyższym i nauce (tak zwana Konstytucja na rzecz nauki) radykalnie zmienia system polskiego szkolnictwa wyższego. Z jednej strony – nadawanie stopni naukowych także występowanie o nadanie tytułu naukowego (profesora) zostaje precyzyjniej opisane w samej ustawie. Z drugiej – nakłada na uczelnie.

Zobacz więcej ...