foto

Regulamin jako akt prawa miejscowego Tworzenie

Regulamin jako akt prawa miejscowego. Tworzenie i uchwalenie poprzez rady gmin regulaminów oznacza to uchwał w obszarze utrzymania czystości i porządku w praktyce nie jest rzeczą łatwą i stwarza wiele trudności. Ważne, tak aby w tym procesie lokalni ustawodawcy, przystępując do sporządzania wzorców tego typu uchwał, uwzględniali.

Zobacz więcej ...