foto

Prawo rodzinne historia i pokrewieństwo i powinowactwo

Prawo rodzinne historia i pokrewieństwo i powinowactwo (pochodzenie dziecka, stosunki pośród rodzicami a dziećmi, przysposobienie) do art. 617–127 KRO także zgrupowanych z nimi regulacji KPC to głęboki sposób omawiająca tematykę pokrewieństwa i powinowactwa uregulowaną w tytule II Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Prawo rodzinne i opiekuńcze stanowi wybitnie specyficzny dział prawa cywilnego. Jest to zespół norm prawnych regulujących majątkowe i niemajątkowe stosunki pośród małżonkami.

Zobacz więcej ...

foto

konflikt a Przemoc w rodzinie nowelizacja ust i Ustawa

konflikt a Przemoc w rodzinie nowelizacja ust. i Ustawa z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie jest tym aktem prawnym który stanowi podstawę systemu. To w tym akcie prawnym określono działania przeróżnych instytucji publicznych w tym zakresie. Niniejsza stanowisko to nieodzowna pomoc na rzecz praktyków prawa, szczególnie adwokatów, radców prawnych, sędziów, a podobnie stanowi nieocenioną bazę znajomości na rzecz doktorantów, aplikantów.

Zobacz więcej ...