foto

Artykuł karta praw podstawowych UE art 41 i

Artykuł karta praw podstawowych UE art 41 i praw obywatelskich – wiążących się z: głosowaniem, kandydowaniem w wyborach dodatkowo dostępem do dokumentów, przemieszczaniem i osiedlaniem się, a podobnie prawo składania skarg do Rzecznika Praw Obywatelskich i petycji do Parlamentu; wymiaru sprawiedliwości – obejmującego solidny sprawa sądowa sądowy, domysł niewinności i prawo do obrony, normę legalizmu i proporcjonalności.

Zobacz więcej ...