foto

Prawo restrukturyzacyjne zapobieżenie z

Prawo restrukturyzacyjne - zapobieżenie z masy upadłości niezbywalnych składników majątku sprawne zarządzanie restrukturyzowanym przedsiębiorstwem. Wzajemne układy wierzycieli i dłużnika w postępowaniu restrukturyzacyjnym oraz związki wierzycieli i dłużnika z nadzorcą sądowym i zarządcą (szanse, korzyści, ryzyka). 24 marca 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe również.

Zobacz więcej ...

foto

Upadłość i nowe normy dotyczące ustalania

Upadłość i nowe normy dotyczące ustalania planu spłaty wierzycieli umożliwi zrozumienie zasad rządzących znowelizowanym postępowaniem upadłościowym i poruszanie się w przedtem w niezbędnym zakresie. Wyjaśnimy jak wygląda zgłoszenie wierzytelności po 24 marca 2020 r. oraz nowy kształt upadłości konsumenckiej.

Zobacz więcej ...

foto

wzór aktu notarialnego spółki z oo

wzór aktu notarialnego spółki z o.o. Strona www zawiera wzory obejmujące czynności, które nie wymagają zachowania formy aktu notarialnego, przecież występują w praktyce notarialnej ze względu na żądanie stron. Zostało ono również wzbogacone o wzory, jakie w ostatnich latach zaczęły nabierać większego znaczenia w praktyce notarialnej, m.in. protokoły okazania zasób wiedzy SMS i otwarcia strony internetowej, oświadczenia o ustanowieniu fundacji, dokumenty dotyczące obrotu spółdzielczymi.

Zobacz więcej ...