foto

COVID 19 pobyt humanitarny cudzoziemca

COVID 19 pobyt humanitarny cudzoziemca w związku z ograniczeniami wprowadzonymi w ostatnim czasie, materie spojone z zatrudnianiem cudzoziemców dodatkowo dokumentacją pracy cudzoziemców również uległy zmianie. Temat, który zawsze stanowił wyzwanie dla pracodawców obecnie przybrał nową formę. Niezwykle istotne jest, by we wszystkich działaniach zgrupowanych z zatrudnianiem i pracą cudzoziemców opierać.

Zobacz więcej ...