foto

świadczeniem wychowawczym Prawo do skutecznego

świadczeniem wychowawczym. Prawo do skutecznego środka ochrony prawnej. Nowe rozwiązania w RODO i nowe obowiązki administratora danych. Na gruncie rodo prawa osób, jakich dane dotyczą, uregulowane zostały w sposób znacznie obszerniejszy, niż na gruncie ustawy o ochronie danych osobowych. Spowoduje to mus ukształtowania na nowo zasad realizacji upełnomocnień podmiotów danych w strukturach organizacyjnych.

Zobacz więcej ...