Przedstawienie aktualnego stanu prawnego i w największym stopniu istniejących zagadnień powiązanych z funkcjonowaniem rynku najmy lokali w dobie epidemii koronawirusa (uwarunkowania legislacyjne COVID-19 wpływające na sektor nieruchomości i działanie najmu, realizacja zawartych umów najmu, wypowiedzenie umów najmu na gruncie prawa cywilnego i zapisów umownych, podnajem a zawieszenie świadczenia usług hotelarskich). skierowane jest do wszystkich zainteresowanych problematyką zarządzania najmem lokali mieszkalnych i usługowych, osób profesjonalnie zajmujących się sektorem nieruchomości zarządców nieruchomości, pośredników w obrocie nieruchomościami, właścicieli lokali mieszkalnych na wynajem oraz wszystkich, jacy chcieliby rozpocząć karierę zawodową w obszarze zarządzania najmem innymi słowy stoją przed wyzwaniem przeprowadzenia własnej inwestycji w najem/podnajem poprzez termin kryzysu wywołanego pandemią COVID-19. Ukierunkowane jest wyjątkowo na przedstawienie teoretycznych i praktycznych aspektów aktywności zawodowej także inwestycyjnej na rynku najmu i podnajmu w wymogach ograniczeń i nadciągającego kryzysu gospodarczego. Podczas najem lokali a covid,najem lokalu bez zgody współwłaściciela,wynajem lokalu we francji,ochrona praw lokatorów i najem lokali mieszkalnych. komentarz przedstawiony zostanie przegląd bieżących uwarunkowań prawnych wpływających bezpośrednio i za pośrednictwem na działanie rynku nieruchomości. Najem lokali online poprowadzone zostanie przez praktyka z 10 letnim doświadczeniem w branży nieruchomości, w tym 8 letnim doświadczeniem w zarządzaniu nieruchomościami komercyjnymi i zarządzania najmem, który podzieli się własnymi doświadczeniami w przedmiocie zarządzania portfelem nieruchomości pod wynajem w bieżących warunkach, prowadzenia negocjacji z najemcami znajdującymi się w trudnej sytuacji finansowej, zabezpieczenia wykonania zawartych umów najmu, uwarunkowania działalności opartej na podnajmie, możliwości wypowiedzenia umowy najmu na gruncie zapisów umownych dodatkowo Kodeksu cywilnego. Najem lokali zawiera w najwyższym stopniu aktualną tematykę związaną z prowadzeniem aktywności W jaki sposób zorganizować codzienną pracę firmy zarządzającej najmem? w sektorze najmu/podnajmu w dobie kryzysu spowodowanego pandemią COVID-19 i najem lokalu a pkd,najem lokalu covid,najem lokalu gminnego,najem lokalu jaka stawka Aktualny stan prawny oraz jego wpływ na funkcjonowanie rynku nieruchomości vat.