Prawomocność części orzeczenia

Opracowanie obejmuje analizę modelowych rozwiązań dotyczących relacji wśród postępowaniem przygotowawczym również postępowaniem głównym, które funkcjonują w polskim porządku prawnym również w systemach prawnych wybranych państw Europy Zachodniej. Towarzyszy jej wykorzystanie również dorobku polskiej doktryny procesu karnego, jakim sposobem i obcej, w szczególności niemieckiej nauki prawa karnego procesowego. Formułowane w opracowaniu tezy zawierają propozycje rozwiązań problemów, jakie zajmują centralne miejsce w trwającej obecnie w polskiej nauce procesu karnego dyskusji ponad zmianą modelu procesu karnego również stanowią zasadniczy przedmiot intensywnych prac legislacyjnych zmierzających w tym kierunku. Wieloaspektowość podjętych zadań z w ten sposób wielu obszarów badawczych powoduje, że praca ma oryginalny i unikatowy charakter. Może wiec wyjść interesującą na rzecz badaczy prawa, tymczasem też dla sędziów i prokuratorów także przedstawicieli prawniczych korporacji zawodowych. Wybór indywidualnych i zbiorowych opracowań obejmujących różne aspekty problematyki funkcji procesu karnego, uwzględniających także zadania z aspektu prawa karnego skarbowego, prawa wykroczeń i materialnego prawa karnego. Omówiono w niej tak jak rozwiązania międzynarodowe, w tym wykraczające pozycja prawo europejskie. W pracy z prawa karnego znalazły się rozważania dotyczące: znaczenia opinii prywatnej w realizacji prawa do obrony, prawa do obrony i granic działania obrońcy, wygaśnięcia prawa do oskarżania, wykorzystywania z pomocy pełnomocnika w procesie karnym, stosowania nieizolacyjnych środków zapobiegawczych, usprawnień procesu karnego, samodzielności jurysdykcyjnej sądu także uzasadniania orzeczeń sądowych.