foto

Pożyczki na cele mieszkaniowe a VAT Specyfika

Pożyczki na cele mieszkaniowe a VAT. Specyfika rachunkowości budżetowej (a dlatego tak jak rachunkowości jednostek pomocy społecznej) wynika z podporządkowania jej odzwierciedleniu zdarzeń koncentrujących się wokół wykonania budżetu jednostki macierzystej Rachunkowość ta musi być dostosowana do wymogów RachU (oraz międzynarodowych wzorów rachunkowości), jaka – w ograniczonym obszarze – jest dodatkowo obowiązującą jednostki pomocy społecznej.

Zobacz więcej ...

foto

Zasady gospodarki finansowej wspólne na rzecz wszystkich

Zasady gospodarki finansowej wspólne na rzecz wszystkich jednostek pomocy społecznej. Specyfika rachunkowości budżetowej (a w takim przypadku zarówno rachunkowości jednostek pomocy społecznej) wynika z podporządkowania jej odzwierciedleniu zdarzeń koncentrujących się wokół wykonania budżetu jednostki macierzystej Rachunkowość ta musi być dostosowana do wymogów RachU (oraz międzynarodowych kanonów rachunkowości),.

Zobacz więcej ...