foto

Prowadzenie ewidencji środków trwałych dodatkowo

Prowadzenie ewidencji środków trwałych dodatkowo wartości niematerialnych i prawnych to główna rola tego modułu. Tutaj wyliczysz miesięczne i roczne odpisy amortyzacyjne dodatkowo zaprognozujesz termin zakończenia amortyzacji, a również pozostałą kwotę do umorzenia w ujęciu rocznym i całym przebiegu amortyzacji dodatkowo kwota rat do spłaty. Poznaj wszystkie możliwości.

Zobacz więcej ...

foto

Perspektywa wirtualnych kas fiskalnych

Perspektywa wirtualnych kas fiskalnych i kasy fiskalne online - na rzecz kogo i od kiedy? Parametry techniczne, oprogramowanie, możliwości adaptacji do przemian w przepisach. Sprzedaż poprzez sieć a kasy fiskalne. Aspekty karno-skarbowe stosowania fiskalnych kas online. Perspektywa wirtualnych kas fiskalnych. Generalny obowiązek używania kas rejestrujących: podmioty zobowiązane, zwolnienia od obowiązku używania kas rejestrujących. Nowe kasy fiskalne.

Zobacz więcej ...

foto

Majątek trwały 2020 bilans dla pracowników działów odpowiedzialnych

Majątek trwały 2020 bilans dla pracowników działów odpowiedzialnych za gospodarowanie majątkiem trwałym w placówkach sektora finansów publicznych. Definicje środków trwałych. Klasyfikacja środków trwałych. Definiowanie także tworzenie wewnętrznych procedur w jednostce w zakresie gospodarowania środkami trwałym. Proces inwestycyjny w jednostce. Wycena i zmiana wartości początkowej środków trwałych również ujęcie zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych. Zasady amortyzacji.

Zobacz więcej ...