foto

Tarcza antykryzysowa 40 czasowe obniżenie

Tarcza antykryzysowa 4.0 czasowe obniżenie stawki VAT w do 0% do darowizny niektórych towarów w związku z pandemią koronawirusa, w całym kraju zostały wdrożone szczególne rozwiązania spojone z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Ujęto je przede wszystkim w Ustawie o szczególnych rozwiązaniach połączonych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi.

Zobacz więcej ...

foto

umowy w obrocie gospodarczym pdf Jedną z cech charakterystycznych

umowy w obrocie gospodarczym pdf. Jedną z cech charakterystycznych obrotu gospodarczego jest nagminne występowanie oraz istotne znaczenie pewnych grup umów, jakie są odpowiednio ze sobą powiązane. Co więcej, nie wszystkie umowy gospodarcze można sklasyfikować według ustawowego podziału umów, stąd pod tym względem umowy można podzielić na nazwane oraz nienazwane. Umowy w obrocie gospodarczym można.

Zobacz więcej ...

foto

umowy w obrocie gospodarczym wzory

umowy w obrocie gospodarczym wzory komentarze orzecznictwo. Jedną z gildia charakterystycznych obrotu gospodarczego jest nagminne występowanie oraz istotne znaczenie pewnych grup umów, które są odpowiednio ze sobą powiązane. Co więcej, nie wszystkie umowy gospodarcze można sklasyfikować według ustawowego podziału umów,.

Zobacz więcej ...

foto

Artykuł Planowanie sukcesyjne będzie pomocna w wyborze niezbędnych

Artykuł Planowanie sukcesyjne będzie pomocna w wyborze niezbędnych mechanizmów sukcesji minimalizujących odpowiedzialność podatkowe, przy jednoczesnym zagwarantowaniu ochrony majątku przedsiębiorstwa rodzinnego dla przyszłych pokoleń. W artykule Planowanie sukcesyjne omówiono m.in.: relację prawa spadkowego oraz rozlicznych rodzajów działalności gospodarczej, zmiany w obszarze prawa prywatnego materialnego i procesowego, relację zarządu sukcesyjnego.

Zobacz więcej ...