foto

kto sporządza sprawozdanie finansowe ustawa

kto sporządza sprawozdanie finansowe ustawa o rachunkowości Zbilansowana Karta Wyników. Artykuł jest przeznaczony dla: członków zarządów spółek prawa handlowego także spółek skarbu państwa, menedżerów każdego szczebla, dyrektorów finansowych, kierowników i specjalistów ds. controllingu, wszystkich osób zainteresowanych tematyką.

Zobacz więcej ...