foto

nowa matryca stawek podatku vat Koszty odprowadzania ścieków

nowa matryca stawek podatku vat. Koszty odprowadzania ścieków. Celem artykułu jest przedstawienie systemu rachunku kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji, organizacji ewidencji przychodów i kosztów w systemie finansowo-księgowym na potrzeby jego zarządzania. Celem jest podobnie reprezentacja rachunku wyników na odbiorcy (miejscowości) usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków. Zostaną omówione zadania dotyczące.

Zobacz więcej ...