foto

Wysokość opłaty jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu

Wysokość opłaty jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, jaka obowiązywałaby w dniu przekształcenia. Generalnie oznacza to, że wysokość opłaty przekształceniowej będzie równa opłacie rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, jaka byłaby do zapłaty w dniu 1.1.2019 r. Opłatę wnosi się w terminie do dnia 31 marca każdego roku. Opłata, co się tyczy zasady będzie wnoszona poprzez okres 20 lat, licząc od momentu przekształcenia. Ustawa przewiduje możliwość.

Zobacz więcej ...

foto

Zarządzanie i długi wspólnoty mieszkaniowej

Zarządzanie i długi wspólnoty mieszkaniowej w Polsce powstaje coraz więcej wspólnot mieszkaniowych - lub to w wyniku powstawania nowych budynków i sprzedaży lokali, wykupu lokali od gmin innymi słowy innych podmiotów, a kończąc na przekształcaniu przysługujących spółdzielczych praw do lokali w pełną własność. Ogół właścicieli lokali tworzy wspólnotę mieszkaniową. Właściciele lokali mogą w umowie o ustanowieniu odrębnej własności lokali bądź w umowie zawartej później w.

Zobacz więcej ...

foto

wspólnota mieszkaniowa osobowość prawna i Budżet kosztów budowy

wspólnota mieszkaniowa osobowość prawna i Budżet kosztów budowy kontrola. Podstawowym celem artykułu jest wyobrażenie istoty budżetów kontraktów budowlanych i ich wykorzystaniu w zarządzaniu przedsiębiorstwami budowlano-montażowymi. Artykuł święty problematyce tworzenia i wykorzystania budżetów kontraktów budowlanych w zarządzaniu przedsiębiorstwem budowlano-montażowym. W szczególności zostaną omówione zadania dotyczące: kosztów kontraktów, w tym w szczególności wpływu rozliczeń kosztów.

Zobacz więcej ...