foto

Sejm po niesłychanie burzliwej debacie uchwalił nowelizację

Sejm po niesłychanie burzliwej debacie uchwalił nowelizację kodeksu karnego. Liczy ona 50 stron i obejmuje z okładem 120 zmian. Tylko kilka z nich dotyczy walki z pedofilią. Pozostałe to: wprowadzenie nowej kary i bezwzględnego dożywocia dodatkowo zaostrzenie kar za kilkadziesiąt przestępstw. Jeśli ustawa zmieniła się po prawomocnym osądzeniu sprawcy, nie stosuje się rewizji werdyktu (zasada powagi rzeczy.

Zobacz więcej ...