foto

Do działu Zamówień Publicznych O elektronizacji zamówień

Do działu Zamówień Publicznych. O elektronizacji zamówień publicznych mówiło się od dawna. Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych z czerwca r. stanowi milowy krok w tym kierunku. Przede wszystkim chodzi o rezygnację z pisemnej formy komunikacji pomiędzy zamawiającym a wykonawcami na rzecz środków elektronicznych. Ustawa dodała nowy rozdział a, poświęcony komunikacji zamawiającego z wykonawcami. Przewiduje.

Zobacz więcej ...

foto

Elektronizacja zamówień publicznych Zakres zmian dotyczących składania

Elektronizacja zamówień publicznych Zakres zmian dotyczących składania ofert: i nowe Prawo zamówień publicznych - kluczowe przemiany w zakresie czynności poprzedzających wszczęcie postępowania, oceny podmiotowej wykonawców, składania ofert, umów dodatkowo trybów. 14 października 2019 r. Prezydent RP podpisał nowe Prawo zamówień publicznych. Najważniejsze zmiany dotyczą: wprowadzenia obowiązku dokonania analizy przed wszczęciem postępowania o udzielenie.

Zobacz więcej ...

foto

odstępowanie od lekturze ogłoszenia o zamówieniu

odstępowanie od lekturze ogłoszenia o zamówieniu we wszystkich wymaganych publikatorach,. Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych z czerwca r. stanowi milowy krok w tym kierunku. Przede wszystkim chodzi o rezygnację z pisemnej formy komunikacji pomiędzy zamawiającym a wykonawcami na rzecz środków elektronicznych. Ustawa dodała nowy rozdział a, religijny komunikacji zamawiającego.

Zobacz więcej ...

foto

kiedy stosować zamówienia publiczne

kiedy stosować zamówienia publiczne Prawo zamówień publicznych dla Wykonawców. Elektronizacja zamówień publicznych, zróżnicowanie procedur zależnie od wartości zamówienia, najnowsze orzecznictwo, wybrane zagadnienia problemowe. Od dłuższego czasu mieliśmy sygnały od naszych klientów odnośnie konieczności przeprowadzenia cyklu artykułów wyłącznie na rzecz wykonawców, poświęconych nowym rozwiązaniom w systemie zamówień publicznych. O elektronizacji zamówień.

Zobacz więcej ...